Konversationstyska

Margareta fortsätter att prata tyska med sina elever. De träffas varannan onsdag kl.11-14. Vid intresse kontakta Margareta Gaunitz tel. 0411-187 09 eller e-post [email protected]